Rentadores

Disposem de diverses rentadores de rentat ràpid amb capacitat de 8 quilos.